Faktabank om Banskötsel

(uppdaterad 10/4 2019)

Att sköta golfbanor professionellt så att de presenterar sig väl för dig som är golfspelare är en hel vetenskap. Det räcker inte alltid med att man gör sin banskötsel rätt, naturen påminner oss då och då om våra egna begränsningar.

Vi på GolfStar har som ambition att löpande informera våra golfare om vad de kan förvänta sig att få uppleva när de spelar en av våra 19 svenska golfbanor. I syfte att få en bredare förståelse för våra banskötselinsatser, d v s ”Vad” och ”Varför” har vi här nedanför listat flera vanliga och grundläggande frågor med enkla och tydliga svar. Frågor och svar är inte specifika för någon av våra banor utan ska vara allmängiltiga, alltså kunna gälla vilken svensk golfbana som helst. Faktabanken byggs successivt ut och dateras därför.

Fr o m säsongen 2019 inför GolfStar en stjärnklassificering av golfbanorna, du kan läsa mer om bakgrunden till detta, mm HÄR>>. Vår nya klassificering krävde att vi modifierade vår Banskötselpolicy för att tydliggöra för dig som golfare hur du ska kunna förvänta dig att alla våra olika banor ska presentera sig. Läs vår nya Banskötselpolicy via länken längst ned.

BEVATTNING

1) Varför vattnar ni inte när banorna är torra?
Om vi inte vattnar när banorna är torra beror det på vattenbrist och vi kan inte riskera att greener står utan vatten om torkan skulle bli långvarig. Vattnet som används för bevattning vid i stort sett samtliga svenska golfbanor är de vattendrag som finns på golfanläggningens mark. Om dessa reservoarer riskerar sina måste vi hushålla med vattnet och prioriterar då greenerna.

2) Varför vattnar ni när jag ska spela?
Vid (extrem) torka tar det 12-14 timmar att vattna en hel bana med fullt program. Vid 06-tiden på morgonen påbörjar vi klippningen. För att vi ska hinna vattna hela banan innan dess så måste vi starta bevattnings-systemet redan tidigt på kvällen.

 

KLIPPNING, DRESSNING och GÖDSLING

3) Varför klipper ni inte greenerna?
Vissa dagar vilar man greenerna, oftast 1 till 2 dagar i veckan. Istället vältas greenerna dessa dagar. Vid torka och vattenbrist släpper vi upp greengräset några mm för att bättre klara torkan.

4) När dressar ni greenerna och varför?
Greener dressas ungefär varannan vecka i olika stora doser, dels för att ge en jämn spelyta men det viktigaste är att tillföra mineraler för att få en bra biologisk aktivitet och undvika filtbildning.

5) När gödslar ni och varför?
Man gödslar för att stärka gräsplantan så den ska hålla sig frisk. Man gödslar efter behov och när man har biologisk aktivitet i marken så att plantan kan tillgodogöra sig näringen. Gödsling sker efter ett schema som Greenkeepern har med olika gödselprodukter och efter behov.

 

INGREPP/BANSKÖTSEL PÅ SPELYTORNA

6) När hålpipar och vertikalskär ni och varför?
Luftning med solida- eller hålpipor görs för att undvika kompakterings-skador och i vissa fall byte av material i så-bädden. All form av luftning främjar infiltration och bättre miljö för mikro-livet.

7) Varför dränerar ni inte banorna?
Alla våra banor har någon typ av dränering – vissa mer och bättre än andra. På vissa golfhål (exempelvis på Lindö Park/Äng) är vattennivån i dammarna i samma höjd som spelytorna och då är det nästan omöjligt att avvattna spelytorna.

8) Varför byter ni grässort/-art på en bana?
Man byter grässort framför allt på greener för att få bättre övervintringsmöjligheter, tolerans mot svampsjukdomar och för att klara torka bättre. Krypven är en i dessa avseenden mycket lämplig gräsart för just greener men kräver lite mer arbete än exempelvis den mycket vanliga gräsarten vitgröe för att etablera och underhålla.

INSATSER & BANSKÖTSEL UNDER VINTERHALVÅRET

9) Vilka åtgärder kräver banorna inför vintersäsongen och varför?
Inför vinter minskar vi klipp-frekvensen för att släppa upp gräset en bit. Vi dressar och vältar istället greener för att bibehålla ett jämt bollrull. Vi ändrar även gödningen, vi minskar kvävet , tillför kolhydrater till plantorna, ökar gödning med järnprodukter som har en stärkande effekt på plantan samt ett visst skydd mot svampangrepp. Vi utför djupluftningar och stödsådd med krypven. Det sista vi gör är att spruta greenerna med skyddande svampmedel mot bla, snömögel.

10) Vilka andra ban-åtgärder kan ibland behövas under perioden oktober – mars OCH varför?
I vissa fall vid väderomslag från snö till blidväder plogas vissa greener. Vid isbildning så försöker vi mekaniskt att få bort isen. Isen kväver nämligen vitgröen efter ca 4-5 veckor medan ädelgräsen klarar sig betydligt längre.

ÖVERGRIPANDE

11) Varför är banans jordmån avgörande för dess skadebenägenhet?
En blöt och kall jord kommer igång senare på våren medan en lätt och sandhaltig jord dränerar bättre och blir snabbare varm på våren. Därför utgör marker med mycket torv och lera utmaningar för banskötarna.

12) Hur kan två geografiskt närbelägna banor och hål vara så olika skadebenägna?
Mikroklimaten kan variera stort, även på en och samma bana beroende på skugga/sol, vind, köldhål, högt/lågt läge, mm.

13) Vilka är fördelarna med att bedriva golfbaneskötsel som stordrift?
När man som vi på GolfStar bedriver stordrift, kan vi exempelvis dela på special-maskiner såsom: djupluftare, fairway-luftare, så-maskiner, vassklipp-båtar, grävare mm. Alla anläggningar har en basutrustning men vi delar på specialmaskinerna. Vi kan även låna personal mellan banor och anläggningar vid större och mer resurskrävande arbeten.

Läs även GolfStars Banskötselpolicy 2019, nu uppdaterad för våra banors stjärnklassificering HÄR>>

Vi rekommenderar även Svenska golfförbundets sida om banskötsel som du hittar här