Inför säsongen 2019 bygger vi om ett par av tees på Kungsängens Kings Course, något som inte kommer att förändra spelet. Orsaken till detta är att de vita och gula tees på hål 12 och 14 är byggda på mark som vi inte har tillgång till. Detta arbete har redan påbörjats för att säkerställa att banan kan spelas till våren 2019. Vid säsongsöppningen av banan 2019 kommer dessa utslag ske från matta fram till dess att det pålagda rullgräset vuxit fast och kan beträdas.

På hål 12 påverkas vit och gul tee. En ny utslagsplats bakom den röda teen kommer att byggas och längden på hålet kommer att kortas ned med 30-40 meter från vit tee och 10-15 meter från gul tee. Röd tee påverkas inte.

På hål 14 kommer vit och gul tee flyttas till samma plats som den röda teen ligger idag. Nya utslagsplatser för vit och gul byggs just nu och hålet beräknas tappa knappa 10-15 meter från vit tee. Längden från gul tee påverkas något och röd tee påverkas ingenting.

I syfte att förädla banan planerar vi även att modifiera främst hål 11. Arbetet med detta påbörjas efter säsongen 2019 för att vara spelklar till säsongen 2020.

Vi kommer löpande informera om dessa förändringar i våra kanaler.