OM GOLFSTAR

GolfStar är Nordens största golfföretag med 13 svenska golfanläggningar, fler än 50.000 kunder, 3.500 aktieägare och unika marktillgångar. Vi kan erbjuda spel på totalt 19 banor och 11 golfklubbar i Stockholm paketerat i olika medlemsformer. Vi har även andra golfrelaterade produkter och tjänster för både privatpersoner och företag.

Målet för GolfStar är att kunna erbjuda golf på golfarens villkor, helt enkelt erbjuda valfrihet när det gäller banor, tider och priser. Du ska kunna välja var, när och hur mycket du vill spela och sedan betala för det, varken mer eller mindre!

För i stort sett alla anläggningar som ingår i GolfStar ansvarar vi för drift, skötsel och försäljning av medlemskap. Klubbarna själva ansvarar som tidigare för medlemsaktiviteter, tävlingar och träningar.

Tony Trigell
Arbetande Styrelseordförande GolfStar

BOARD OF DIRECTORS

Tony Trigell
Tony TrigellFounder/Executive Chairman
Lars Procheus
Lars ProcheusInvestment Manager/Board member
Stephan Frank
Stephan FrankBoard member

MANAGEMENT

Stefan Silfver
Stefan SilfverChief Executive Officer ( CEO )
Anna Holmberg
Anna HolmbergOperational Manager
Maria Andersson Graf
Maria Andersson GrafOperational Manager
Stefan Brikell
Stefan BrikellMember Loyalty Manager
Anders Degling
Anders DeglingHead of Green keeping
Ove Broström
Ove BroströmFacility Manager

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

Vi vill förflytta golfen in i samtiden genom att:
– göra det enkelt och tillgängligt att spela golf
– skapa bättre förhållanden för alla: golfare, associerade klubbar och anläggningar.